Biodynamika.cz

O Biodynamika.cz

Posláním serveru Biodynamika je být oázou těm, kteří v dnešní uspěchané době chtějí na chvíli zpomalit, zastavit a uvědomit si velkou důležitost maličkostí, které nás obklopují.

Server Biodynamika.cz si klade za cíl být styčným bodem všem zájemcům o biodynamické zemědělství a věci s ním související, jako jsou například CSA nebo alternativní ekonomické soustavy.

Hlavním zaměřením webu Biodynamika.cz je poskytovat informace o biodynamickém zemědělství, přinášet zajímavé novinky a články o praktických zkušenostech biodynamických farmářů a zahradníků a poskytovat prostor k debatám a výměně informací v diskusním fóru.

Co je Biodynamika

Založena na sérii přednášek prezentovaných Rudolfem Steinerem v Koberwitz v roce 1924, Biodynamika je zemědělskou metodou která se snaží aktivně pracovat s přírodními léčivými silami. Jedná se o nejstarší hnutí v zemědělství bez chemie, které přišlo zhruba dvacet před ekologickým zemědělstvím a nyní je rozšířeno po celém světě.

Jedná se o unikátní přístup k ekologii a k zemědělství jehož prvořadým úkolem je komplexní péče o krajinu a o zdravou rovnováhu mezi přírodou a lidskými zásahy. Tato vytvořená a udržovaná rovnováha pak nabízí ideální prostředí k pěstování zeleniny bez nutnosti používání pesticidů, herbicidů či chemických hnojiv, neboť nedochází k nepříměřenému jednostrannému odebírání živin z půdy nebo k likvidaci hmyzu a zvířecích druhů. které jsou si jinak vzájemnými predátory.

Biodynamika bere v úvahu přirozené rytmy Země, Měsíce a ostatních okolních planet, které svým působením přímo či nepřímo ovlivňují život na planetě Zemi a za pomocí přípravků popsaných Rudolfem Steinerem, aplikovaných v homeopatických množstvích, se snaží o regeneraci přirozených přírodních sil.

Socíální aspekt biodynamického farmaření je nezanedbatelnou součástí tohoto snažení. Kooperace a spolupráce, projevení zájmu jeden o druhého – věci, které díky naší vyspělé společnosti začínají být utlačovány do pozadí za masku masmédií a technologie jsou na biodynamických farmách vehementně propagovány.

Jak vznikl tento web

Petr, autor tohoto webu se narodil v Ostravě, která díky svému průmyslovému zaměření měla vždy daleko k městu, které by se dalo nazvat čistým. Ekologické snahy se v této části republiky zdály být absolutně směšné, neboť o jakých ekologických potravinách se to v obchůdcích se zdravou výživou mluví, když voda a vzduch jsou tak znečištěny, že vypěstovat něco ekologicky dnes přeci již není možné.

Co Petr v té době nevěděl bylo, že moderní způsob zemědělství může mít na dlouhodobého konzumenta zdravotní následky díky použitým pesticidům, herbicidům a chemických hnojivům – látkám, které jsou podle schvalovacích norem a komisí v zelenině obsaženy pouze v množstvích, která jsou člověku neškodná. Bohužel, co dnešní spotřebitel neví, nebo ani možná nechce vědět je, že ekonomicko politické lobby plus krize zemědělství a ekonomiky samotné a byly schopny dotlačit tyto limity za zdravou mez.

Po několika letech postupného poznávání a vzdělávání došel Petr k tomu, že řešením je biodynamické zemědělství, které nejenže produkuje důležité zdravé potraviny s tím, že nežije s přírodou na dluh, ale nabízí také sociálně ekonomické prvky a chování, které dají koncovému spotřebiteli možnost přestat se cítit jako konzument a získat zpět kontrolu nad kvalitou a cenou produktu, společně se spokojeným výrobcem, který má zaručen odbyt.

Někdy v polovině roku 2003, Petr, v té době již biodynamický zahradník v Camphillu Nottawasaga, zjistil, že existující biodynamické hnutí v Severní Americe a v západoevropských zemích (například Něměcko nebo velká Británie) nemá žádnou obdobu v Čechách. Myšlenka tak byla na světě a k samotné realizaci bylo potřeba jen pár měsíců…

2006 – nyní, zpátky v českých zemích, pracujeme na pěstování zeleniny pro vlastní potřebu i pro malý okruh známých a kamarádů okolo.

Poděkování

  • Radce a Otakárkovi za trvalou podporu.
  • Petru Staňkovi a serveru Penguin.cz za webhosting zdarma.
  • Open Source a linuxové komunitě za skvělé programy.
  • Camphillu Nottawasaga za antroposofické vzdělání.
  • Rosefields Garden za inspiraci.