Co je biodynamické zemědělství

Po mnohých žádostech zde vytvářím další popis biodynamického zemědělství.

Jednoduše se dá popsat jako bezchemické – ekologické zemědělství, které uznává i jiné nežli materialistické hodnoty se kterými dále pracuje. Ekologické zemědělství je zemědělství bez chemie, které se snaží o trvale udržitelnou formu chovu a pěstování. S tím souvisí spousta tradičních úkonů, které český zahrádkář již dávno zná a používá, jako je například snaha o vytvoření zdravé zeminy pro kvalitní zeleninu, rotace plodin, hnojení kompostovanou chlévskou mrvou, nepoužívání chemických pesticidů, herbicidů, fungicidů, vyhýbání se hybridním a geneticky modifikovaným osivům a podobně.

Biodynamické přípravky

 

Homeopatické biodynamické přípravky ale posunují biodynamické zemědělství o krok dále od zemědělství ekologického. Zatímco ekologické zemědělství se snaží o velmi pozitivní přístup k životnímu prostředí, v podstatě se pouze distancuje od látek, které přírodě škodí. Biodynamický přístup zde ale přináší látky, které jsou aplikovány jako homeopatické léčivo s primárním cílem uzdravit krajinu zdevastovanou lidským působením.

Vesmírné vlivy

Vlivy Měsíce na Zemi jsou známy a využívány již od pradávna – vlivy úplňku na příliv a odliv, předpovědi počasí, chování zvěře a podobně. Působení Měsíce lze pozorovat i při chovu zvířat, nebo pěstování rostlin. Vliv Měsíce je pak ještě dále ovlivněn pozicí ve zvěrokruhu v daném okamžiku. Kosmické rytmy Měsíce okolo Země, Země okolo Slunce přes hvězdný zvěrokruh a pohyb všech ostatních planet ovlivňují nejen nás, ale i vše ostatní zde na Zemi a spolupráce s těmito pravidelnými střídajícími se rytmy může mít příznivý efekt na pěstovanou zeleninu. Tyto vlivy jsou využívány také při přípravě biodynamických přípravků.

Uvědomění

Jednou z nejdůležitějších složek biodynamického přístupu k chovu a pěstování je neustálá aktivní pozornost a péče farmáře, zahradníka či chovatele. K čemu bude záhon pečlivě pohnojený dobře dekompostovaným hnojem, který byl ošetřen biodynamickými přípravky, pokud se člověk rozhodne, například po bouřce, projít těžkou botou po rozmoklé hlíně a způsobí tak kompresí tohoto bahna, vytlačením vzduchu a zničením větracích chodbiček drobných organizmů nenapravitelné škody v půdní struktuře.

Statek nebo farma jako soběstačný organismus

Jednou z nejkritičtějších zemědělství oblastí je bezpochyby materiální závislost na množství a kvalitě produkce a to v kterémkoliv odvětví. Jak nás ale příroda postupně ukazuje, bezhlavá produkce závislá na chemicky vyprodukovaných hnojivech a pesticidech je v budoucnu jen těžko dlouhodobě udržitelná. Aspekt soběstačnosti je závislý na dodržení přirozených organických cyklů a vhodném složení všech částí, které pak tvoří místo pro zemědělskou produkci. Tento soběstačný přístup je uplatněn na takovém statku nebo farmě, kde polní produkce je podpořena pouze chovnými zvířaty, která jsou krmena pouze tím, co se v daném místě produkuje a nachází. Toto uskupení pak vytváří organismus, kde se farmář namísto tlačením na produkci zabývá opatrným balancováním jednotlivých prvků tohoto organismu, který – je-li správně sestaven – je schopen takové produkce, která je dlouhodobě udržitelná a pro farmáře ekonomicky postačující.

 

Sociální cítění

Produkce, která se snaží o dlouhodobou šetrnost a udržitelnost musí mít také své zákazníky, kteří mají zájem vědět odkud a z jakého druhu produkce výrobky pocházejí. Vzájemný vztah mezi výrobcem a spotřebitelem, pochopení jednotlivých potřeb a jejich naplňování je prospěšné oběma stranám. Komunitou podporované zemědělství dává zákazníkům sdruženým v „klubu spotřebitelů“ možnost mít kvalitní čerstvou zeleninu s tím, že farmář má zaručen odbyt a zaplacení své produkce.

Závěr

Snažil jsem se popsat jednotlivé aspekty biodynamického zemědělství v co nejucelenější a nejkratší formě. Zvídavému čtenáři toto ale určitě nebude postačovat a proto se budu každé popsané části věnovat dále v samostatných článcích.