České knihy o biodynamickém zemědělství

Knihy česky:
Rudolf Steiner, Zemědělský kurs, přeložil Radomil Hradil, vydal Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO Šumperk ve vydavatelství Votobia Olomouc, 1998.

Maria Thunová, Zahrada podle kosmických rytmů, (výsevní dny, období výsadby a dny sklizně podle fází Měsíce), přel. R. Hradil, 126 str., Fabula 2001.

Petr Dostálek, Radomil Hradil, Biologicko-dynamické preparáty, (příprava a použití biodynamických preparátů a možnosti jejich dalšího vývoje), 72 str., 1998.

Willy Schilthuis, Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi, přeložila Zdenka Hrnčířová, vydalo nakladatelství Éós, Praha, 1992.

Norbert Kaschel, Zahradničení s Měsícem a planetami (nejlepší zahradnické tipy pro praxi), přeložil RNDr. Jiří Pacl, CSc., Víkend 2004

Ing. I. Vergner, Ing. R. J. Barták, CSc., Základy alternativního zemědělství, vydalo ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 1991.

Kolektiv autorů, časopis Valeriana, čtení pro přátele biodynamického zemědělství

J. Bouzek, Stručný přehled základů biodynamického zahrádkářství, Anthroposofická společnost v ČSFR, Praha 1991.

H. Witzenmann, Filosofická východiska biologicko-dynamického zemědělství, Éós, Praha 1996.

Radomil Hradil kolektiv, Česká biozahrada, /Zelenina a ovoce bez chemie/, vydalo nakl. FONTÁNA ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk 2000. Počet stran 184. ISBN 80-86179-46-X.

J. Urban, B. Šarapatka a kol., Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi I. díl, 1. vydání, (Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin), vyd. Ministerstvo životního prostředí, 1. vydání, Praha 2003. Počet stran 280. ISBN 80-7212-274-6.

J. Přikryl, Zahrádkářova čítanka, Anthroposofická jednota Praha 1948.

Wolf-Dieter Storl, Zahrada jako mikrokosmos, vyd. Eminent. Počet stran 392. ISBN 80-7281-143-6.

Bio měsíčník pro trvale udržitelný život, /biopotraviny, ekozemědělství, biodiverzita, ekologie/, ročník 10, čísla 1, 7, 8, 9, 10/2006, vyd. vh press Hradec Králové 2006.

Maria a Matthias K. Thunovi, Výsevní dny 2006, vyd. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, přel. Radomil Hradil, Šumperk 2005. Počet stran 56. ISBN 80-90 35 83-4-9. )

Video:

Ministerstvo zemědělství: Návrat ke kořenům

Ministerstvo zemědělství: Biodynamické zemědělství pod lupou

Odkazy na další knihy na internetu:

http://www.pro-bio.cz/knihy/knihy.htm
http://www.agronavigator.cz/knihkupectvi/

Farmářská knihovna Biodynamiky.cz

Tyto knihy jsou k dispozici k nahlédnutí (zatím pouze při osobní návštěvě 😉 , lépe snad časem…). Napište Vaše komentáře ke knihovně.

0882665669

Christmas Trees : Growing and Selling Trees, Wreaths, and Greens

 • Lewis Hill

Paperback

Storey Publishing, LLC

8185569312

One-Straw Revolution : Introduction to Natural Farming

 • M. Fukuoka
 • C. Pearce

Paperback

Gardners Books

0963810901

Pastured Poultry Profits

 • Joel Salatin

Paperback

Polyface

1571983597

2006 Old Farmers Almanac Canadian Edition

 • Robert B. Thomas

Paperback

H.B. Fenn & Company

0951897616

Biodynamic Spray and Compost Preparations, Production Methods, The: Guidelines for Making the Biodynamics Field Sprays and Compost Preparations

 • Anna Meuss

Paperback

Biodynamic Agricultural Association

0951897608

Bio-dynamic Farming Practice

 • Friedrich Sattler
 • Eckard Von Wistinghausen
 • A.R. Meuss

Hardcover

Bio-dynamic Agricultural Association

0938250256

Biodynamic Greenhouse Management

 • Heinz Grotzke

Paperback

Steiner Books

2222222222

Farming month by month

 • J Gunston

Hardcover

Methuen & Co

0395537592

A Field Guide to the Stars and Planets (The Peterson Field Guide Series)

 • Jay Pasachoff

Paperback

Houghton Mifflin (P)

0944475094

The Harrowsmith Country Life Reader: The Best of North America’s Award-Winning Journal of Country Living

 • James M. Lawrence

Paperback

Camden House Pub

0938250051

Biological Agriculture Work Study and Crop Rotations, Residue and Manure Loading Research

 • Herbert H Koepf
 • Warren Sahs

Paperback

Bio-dynamic Farming & Gardening Assn, US

1902636074

The Birth of a New Agriculture: Koberwitz 1924

 • Rudolf Steiner

Paperback

Temple Lodge Publishing

1580173160

Mulch It! : A Practical Guide to Using Mulch in the Garden and Landscape

 • Stu Campbell

Paperback

Storey Publishing, LLC

1869890329

Gardening for Life – The Biodynamic Way: A Practical Introduction to a New Art of Gardening, Sowing, Planting, Harvesting

 • Maria Thun
 • Angelika Throll-Keller

Paperback

Hawthorn Press

7777777777

Formative forces in crystallization

 • Ehrenfried Pfeiffer

Hardcover

Anthroposophic Press

0863153712

The Sowing and Planting Calendar 2003: Working With the Stars

 • Maria Thun
 • Matthias Thun

Paperback

Floris Books

3333333333

First principles of agriculture

 • E. S Goff

Hardcover

American Book Co

0100000002

Bio-dynamic composting on the farm, How much compost should we use?

 • Peter Blaser
 • Ehrenfried Pfeiffer

Paperback

Bio-Dynamic Farming and Gardening Association

0772980462

Greenhouses

 • T. J. Bloom
 • W. Brown
 • J. Hughes

Paperback

Ministry of Agriculture and Food, Canada

0938250140

Toward Saving The Honeybee

 • Gunther Hauk

Paperback

Rudolph Steiner Pr

0878574603

Rodale’s Color Handbook of Garden Insects

 • Anna Carr

Paperback

Rodale Press

0938250132

Farms of Tomorrow Revisited: Community Supported Farms Farm Supported Communities

 • Trauger Groh
 • Steven McFadden

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening Association,

0921335776

Handy farm devices and how to make them

 • Rolfe Cobleigh

Paperback

Algrove

1894572017

Farm mechanics

 • Fred D Crawshaw
 • E. W. Lehmann

Hardcover

The Manual arts Press

0878577521

The New Seed Starter’s Handbook

 • Nancy Bubel

Paperback

Rodale Books

5555555555

Saints in my Garden

 • Adelma Grenier Simmons

Paperback

Adelma Grenier Simmons

0920641245

Growing Food Organically

 • John B. Harrison

Paperback

Water Wheel Press

0963810928

You Can Farm: The Entrepreneur’s Guide to Start & Succeed in a Farming Enterprise

 • Joel F. Salatin

Paperback

Polyface

0921335849

Windmills and wind motors;: How to build and run them,

 • F. E Powell

Paperback

Spon & Chamberlain

6666666666

The book of the goat,: Containing full particulars of the various breeds of goats and their profitable management

 • Henry Stephen Holmes-Pegler

Hardcover

„Bazar, Exchange and Mart“ Office

1111111111

Bio-dynamic sprays

 • Herbert H Koepf

Paperback

Bio-Dynamic Farming and Gardening Assoc

4444444444

Three lectures on biodynamics

 • Herbert H Koepf

Paperback

Bio-Dynamic Farming and Gardening Association

0878571221

The Homesteader’s Handbook to Raising Small Livestock

 • Jerome D. Belanger

Paperback

Rodale Press

0309046866

Neem: A Tree for Solving Global Problems

 • Noel Vietmeyer

Paperback

Lotus Press

0963810936

Family Friendly Farming: A Multi-Generational Home-Based Business Testament

 • Joel Salatin

Paperback

Polyface

1580172253

All the Onions : Storey Country Wisdom Bulletin A-204 (Storey Country Wisdom Bulletin, a-204)

 • Betty E. M. Jacobs

Paperback

Storey Publishing, LLC

0960355405

Effects f Organinc and Inorganic Fertilizers on Soils and Crops

 • William Brinton

Paperback

Woods End Agricultural Inst

0938250361

Metamorphosis of Plants

 • J. W. Van Goethe

Paperback

Biodynamic Farming and Gardening Association

0882666428

Successful Small-Scale Farming : An Organic Approach (Down-To-Earth Book)

 • Karl Schwenke

Paperback

Storey Publishing, LLC

1882424581

Seed to Seed: Seed Saving and Growing Techniques for Vegetable Gardeners

 • Suzanne Ashworth
 • Kent Whealy

Paperback

Seed Savers Exchange

0330301586

The Complete Book of Raising Livestock & Poultry

 • Katie Thear
 • Alistair Fraser

Paperback

Trans-Atlantic Publications

1580172121

The Vegetable Gardener’s Bible: Discover Ed’s High-Yield W-O-R-D System for All North American Gardening Regions

 • Edward C. Smith

Paperback

Storey Publishing, LLC

096568900X

Dynamic Farmers‘ Marketing: A Guide to Successfully Selling Your Farmers‘ Market Products

 • Jeff W. Ishee

Paperback

Bittersweet Farmstead

0772996911

Ontario weeds: Descriptions, illustrations and keys to their identification (Publication)

 • J. F Alex

Paperback

Consumer Information Centre, Ontario Ministry of Agriculture and Food

093003175X

The New Organic Grower: A Master’s Manual of Tools and Techniques for the Home and Market Gardener

 • Eliot Coleman
 • Sheri Amsel
 • Molly Cook Field

Paperback

Chelsea Green Publishing Company

1890132276

Four-Season Harvest: Organic Vegetables from Your Home Garden All Year Long

 • Eliot Coleman
 • Kathy Bray
 • Barbara Damrosch

Paperback

Chelsea Green Publishing Company

1589230566

Growing Vegetables: A Basic Guide to Vegetable Gardening

 • Robert Dolezal
 • John M. Rickard
 • Robert J. Dolezal

Paperback

Creative Publishing International

1876778954

Garden Herbs

 • n/a
 • Autor

Paperback

Fog City Press

0892812974

The family herbal

 • Barbara Theiss

Paperback

Healing Arts Press

1885670044

Today’s Herbal Health for Children

 • Louise Tenney

Paperback

Woodland Publishing

1570716803

Living Organic: Easy Steps to an Organic Family Lifestyle

 • Helen Porter
 • Helen Quested
 • Patricia Thomas
 • Adrienne Clarke

Paperback

Sourcebooks

158017051X

Making Bentwood Trellises, Arbors, Gates & Fences (Rustic Home Series)

 • Jim Long

Paperback

Storey Publishing, LLC

1904779042

The Gardener’s Essential Plant Guide

 • Brian Davis

Paperback

Merchant Book Company Ltd

1844773876

Simple Organic Kitchen & Garden (Simple Organic)

 • Ysanne Spevack
 • Christine Lavelle
 • Michael Lavelle

Paperback

Hermes House

0881791598

Skills for Simple Living, Second Edition

 • Betty Tillotson

Stationery

Hartley & Marks

0553057413

Aromatic Herbs : How to Use Them in Cooking and Seasoning Foods Bantam Library of Culinary Arts (Bantam Library of Culinary Arts)

 • Jill Norman

Hardcover

Bantam

0553122428

The Herb Book

 • N.D., D.B.M. John B. Lust

Paperback

Bantam Books Inc

1887354263

A hendbook of herbs

 • Richard Marchall
 • Charles J. Ziga

Hardcover

Saraband Inc

1580172180

Food Drying Techniques : Storey Country Wisdom Bulletin A-197 (Storey Country Wisdom Bulletin)

 • Carol W. Costenbader

Paperback

Storey Publishing, LLC

0938250345

Research in biodynamic agriculture: Methods and results

 • Herbert H Koepf

Paperback

Bio-Dynamic Farming and Gardening Association

0662180070

Recomended code of practice for the care and handling of dairy cattle

 • n/a

Paperback

Agriculture Canada

8888888888

An introduction to bio-dynamics

 • Ehrenfried Pfeiffer

Paperback

Society for bio-dynamic farming and gardening in Ontario, Inc.

0662106458

Minerals and vitamins for dairy cattle (Canada. Dept. of Agriculture. Publication) (Canada. Dept. of Agriculture. Publication)

 • L. J Fisher

Paperback

Dept. of Agriculture

0662145232

Beef production from the dairy herd

 • R. J. Forest
 • G. L. Roy

Paperback

Agriculture Canada

9999999999

A sense of humus

 • n/a

Paperback

Barclay Recycling

0486244075

The Complete Book of Birdhouse Construction for Woodworkers

 • Scott D. Campbell

Paperback

Dover Publications

0938250116

Bio-dynamic Treatment of Fruit Trees, Berries and Shrubs

 • Ehrenfried E Pfeiffer

Paperback

Bio-dynamic Farming & Gardening Assn, US

1000000001

Bio-dynamics – a journal Summer 1974

 • n/a

Paperback

Bio-Dynamic Farming and Gardening Association

2000000002

Gardening for children

 • John Bradshaw

Paperback

Leland Publishing Company

1580171621

Small Scale Livestock Farming : A Grass-Based Approach for Health, Sustainability, and Profit

 • Carol Ekarius

Paperback

Storey Publishing, LLC

0938250191

Bio-Dynamic Book of Moons

 • Dennis Klocek

Paperback

Biodynamic Farming and Gardening Association

3000000003

The Vanishing Soil

 • n/a

Paperback

Bio-dynamic Farming & Gardening Assn, US

0963281429

The New Farmers‘ Market : Farm-Fresh Ideas for Producers, Managers & Communities

 • Vance Corum
 • Marcie Rosenzweig
 • Eric Gibson

Paperback

New World Publishing

4000000004

Permaculture Principles

 • n/a

Paperback

n/a

0938250493

Stella Natura (2002 Calendar)

 • Sherry Wildfeuer

Calendar

Bio-Dynamic Farming & Garden Assn

0938250485

Stella Natura 2001: Down-To-Earth Advice for Gardening with Cosmic Rhythms

 • Sherry Wildfeuer

Paperback

Steiner Books

0938250477

Stella Natura 2000: Inspiration & Practical Advice for Home Gardeners & Professional Growers in Working with Cosmic Rhythms: 2000 Kimberton Hills Biodynamic Agricultural Calendar – Sherry Wildfever – Paperback

 • Sherry Wildfever

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening Association, Incorporated

0938250469

Stella Natura 1999: Kimberton Hills Agricultural Calendar – Sherry Wildfever – Paperback

 • Sherry Wildfever

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening Association, Incorporated

0938250515

Stella Natura 2003: Kimberton Hills Agricultural Planting Guide and Calendar – Sherry Wildfeuer – Paperback

 • Sherry Wildfeuer

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening Association, Incorporated

0938250523

Stella Natura 2004: Kimberton Hills Biodynamic Agricultural Planting Guide and Calendar – Sherry Wildfeuer – Paperback

 • Sherry Wildfeuer
 • Elizabeth Auer

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening Association, Incorporated

0938250531

Stella Natura 2005: Agricultural Planting Guide and Calendar – Sherry Wildfeuer – Paperback

 • Sherry Wildfeuer

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening Association, Incorporated

0938250558

Stella Natura 2006: Biodynamic Agricultural Planting Guide and Calendar – Sherry Wildfeuer – Paperback

 • Sherry Wildfeuer
 • Elizabeth Auer

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening Association, Incorporated

5000000005

Northern Star Calendar Easter 2003-2004 Easter

 • Brian Keats

Paperback

Brian Keats

0938250043

Weeds and What They Tell

 • Pfeiffer E. E.

Paperback

Biodynamic Farming and Gardening Association

0968986404

Windmill Construction

 • n/a

Paperback

Penryn Farm

0960355456

Green Manuring: Principles and Practice of Natural Soil Improvement

 • William F. Brinton
 • Otto Schmid
 • Reudi Klay

Paperback

Woods End Agricultural Institute

0938250299

Nutrition and Stimulants

 • Rudolf Steiner
 • B. Saunders-Davies
 • K. Castelliz

Paperback

Steiner Books

0961462000

Wise Woman Herbal for the Childbearing Year (Wise Woman Herbal Series, Book 1) (Wise Woman Herbal Series : No. 1)

 • Susun S. Weed

Paperback

Ash Tree Publishing

0696217651

Landscape Construction 1-2-3 : Build the Framework for a Perfect Landscape with Fences, Walls, and More (Expert Advice from the Home Depot)

 • John Holms

Hardcover

The Home Depot

8000000008

Gardening classes at the waldorf schools

 • Rudolf Krause

Paperback

Bio-Dynamic Farming and Gardening Association

0385312660

Second Nature

 • Michael Pollan

Paperback

Delta

0880104570

Bees

 • Rudolf Steiner

Paperback

Steiner Books

0938250353

Agriculture: Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture

 • Rudolf Steiner

Paperback

Bio-Dynamic Farming & Gardening

7000000007

Northern Star Calendar 2004

 • Brian Keats

Paperback

Brian Keats

0772942714

Trees – A handy guide for people who want to put down roots

 • n/a

Paperback

Ministry of Natural Resources, Canada

6000000006

Instruction Regarding The Making of Bio-Dynamic Preparations

 • Diane Gontgier

Paperback

Association de Bio-dynamie du Québec

9000000009

Zemědělský kurz

 • Rudolf Steiner

Hardcover

PRO-BIO

8072223194

Zahradničení s Měsícem a planetami (nejlepší zahradnické tipy pro praxi)

 • Norbert Kaschel

Hardcover

Víkend

0908228007

Permaculture Two

 • Bill Mollison

Paperback

Tagari

093867000X

The Scythe Book

 • David Tresemer

Paperback

Stephen Greene Pr

8090143318

Biologicko-Dynamické Zahrádkářství v praxi

 • Willy Schilthuis

Paperback

Eos

8072028057

Mrkev miluje rajčata

 • Louise Riotteová

Hardcover

Ikar

8000017660

Construction manual for a Cretan Windmill

 • N. van den Ven

Paperback

SWD

807234546X

Děti a zahrada

 • Renate Hagenouw

Paperback

REBO Productions

808617946X

Česká biozahrada

 • Petr Dostálek
 • Radomil Hradil

Hardcover

Fonta na

9090282955

Zahrada podle kosmických rytmů

 • Maria Thun

Paperback

Fabula

Základy rostlinné výroby

 • Karel Kudrna

Hardcover

Státní zemědělské nakladatelství

8023981250

Permakultura, Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti

 • David Holmgren

Paperback

Permalot