Zimní biodynamická studijní skupina

Utváření komunity, prohlubování pochopení a nalézání nových perspektiv.

Sněhová pokrývka zvolna zahaluje krajinu chystající se ke spánku, zahrady, zahrádky a pole se vyprazdňují a život se pomalu stěhuje pod zem. Zemědělci začínají dýchat volněji a přichází tak i čas na opravy, plánování, ale také na vzdělání. Studiu se může ve volných chvílích věnovat každý a to buď samostatně, nebo s jinými lidmi. Často je až překvapivé, jak se kolektivní podvědomí, nebo skupinové myšlení vyvine, zvláště pak pokud se stejná skupina lidí setkává pravidelně po určitou dobu. Nejvíce vynikne rozdíl mezi tím, co je člověk schopen docílit sám a kam může ve studiu dojít jako individualita se samostatnými závěry, které se pak sám snaží aplikovat na své zahrádce, farmě či statku, oproti výsledkům a hloubce bádání, které se podaří ve skupině s množstvím názorů, úhlů pohledů a možnostmi.

Ve vaší blízkosti se možná již nějaká studijní skupina nachází a najít ji by vám určitě pomohla lokální skupina antroposofů či místní biodynamický farmář. Pokud se vám žádnou existující skupinu nepodařilo najít, není tak těžké začít skupinu novou.

 

Vaše první setkání by se kromě aktivního společného studia mělo zabývat mimo-jiné i místem a časem konání schůzek a všichni účastníci by měli mít možnost vyjádřit svá očekávání na toto společné studium. Vaše první setkání může proběhnout ve vaší kuchyni, v místní waldorfské škole nebo na blízké biodynamické farmě. Vy, anebo hostující farmář můžete napomoci k navodění dobré pohody zahájením konverzace ve stylu: „Tato studijní skupina je pro mne velmi zajímavá, protože bych se rád dozvěděl něco o biodynamickém způsobu farmaření a zaujala mne možnost studia Zemědělského kurzu Rudolfa Steinera společně s lidmi, kteří přemýšlejí podobně jako já.“ Otevřená konverzace na počátku napomůže v poznání co může být na společném studiu hodnotného a o jaká specifická témata je zájem.

Čím větší skupinka je, tím důležitější je mít buď dobrého facilitátora/vedoucího a nebo si vypracovat pravidla jak budou setkání a konverzace probíhat. Malé skupinky jsou jednodušší na zvládnutí, přesto však není na škodu si určitá pravidla ujasnit předem.

 

Zde jsou některá obecná pravidla, která mohou být využita:

 • začněte každé setkání čtením verše nebo průpovědi (často se využívá Kalendář Duše Rudolfa Steinera)
 • naplánujte si program anebo vyberte studijní témata (kromě Zemědělského Kurzu existují i další zajímavé materiály se kterými se dá začít)
 • udržujte diskuzi živou a na daném tématu, dejte slovo všem kteří chtějí něco vyjádřit
 • pomozte podpořit dovednost kvalitního aktivního naslouchání
 • veďte debatu tak, aby se všichni cítili schopni přispět k tématu
 • před koncem setkání se ujistěte, že všichni zúčastnění byli ve svých názorech vyslyšeni a dejte možnost vyřešit drobné nesrovnalosti
 • je dobré si na počátku ujasnit, jak kolik setkání celkem plánujete, nebo po jak dlouho dobu – zda celou zimu, zda bude třeba plánovat s okolnostmi jako svátky nebo jarní prázdniny a podobně

Zimní studijní skupiny mohou také vnést element přednášejícího hosta večera nebo zorganizovat návštěvu biodynamické farmy. Některé skupinky se scházejí vždy na stejném místě, zatímco jiné rotují a scházejí se postupně v bytech nebo domech členů. Styly setkání se různí od večerních porad s pevně určeným programem až po neformální setkání která zahrnují mimo konverzace také společné občerstvení.

Zde jsou další užitečné informace úspěšných skupinek (tyto pravidla se samozřejmě dají použít i na jiná setkání nežli pro biodynamické studijní skupiny):

 • stabilní členství setkávajících se členů bez absence je jedním z klíčových elementů
 • před koncem setkání nezapomeňte určit čas a místo dalšího setkání, samozřejmě výhodnější je během první nebo druhé schůzky si vypracovat plán pro všechna setkání
 • ujednoťte se na tématu nebo knize, zůstaňte však otevřeni možnosti studia souvisejících témat, která mohou pomoci v pochopení dalších souvislostí
 • flexibilita a otevřenost jsou důležitými prvky – každá skupina lidí má jiný styl a strukturu
 • skupinové rozhodnutí o důvěrnosti či diskrétnosti mohou pomoci zúčastněným v pocitu pohody a větší otevřenosti

Z výše napsaného je vidět, že začít studijní skupinku není až tak složité, stačí, aby se našli lidé, kteří mají o společné studium zájem. Server Biodynamika se snaží toto nacházení se trochu usnadnit, proto neváhejte využít komentářů nebo diskuze k nalezení dalších lidiček s podobnými zájmy.