Naše práva na uchovávání, znovu používání a vyměňování osiva

Problematika geneticky modifikovaných plodin trápí jak spotřebitele, ale i zemědělce a to nejen u nás, ale po celém světě. O tom, že zdroj osiv je velký byznys svědčí i nynější kanadské farmářské petiční snažení. Toto je překlad petice proti navrhovaným změnám v zákonech v Kanadě, v jejichž důsledku by kanadští zemědělci přestali mít právo si pěstovat a používat vlastní osivo a ze zákona by jej museli začít nakupovat od společností, které za tyto legislativní změny lobují.

 

Petice se mimo jiné snaží vysvětlit běžným lidem jak úzce se jich toto téma dotýká – a to není v dnešní době věc nijak jednoduchá. Vždyť potravinová produkce se od prodeje již tak oddělila, že spousta nakupující v supermarketech se vůbec nezamýšlí odkud tyto potraviny pocházejí. Úbytek rodinných farem v Kanadě i nadále pokračuje a jak se tradiční farmářská populace postupně zmenšuje, zmenšuje se i obecné podvědomí o jejich problémech.

Nyní tedy zmíněný text:

Pod útokem:

Naše práva na uchovávání, znovu používání a vyměňování osiva.
Téma důležité pro všechny Kanaďany.

Množství plodin a semen tvoří základ našich zahrad, farem, našeho jídla, je to dar naší civilizace. Dnes používané osivo bylo s pečlivostí zkvalitněno a opatrně vybírano stovkami generací farmářů. Tyto zkvalitnění a výběr plně závisely na našem právu osivo sbírat, uchovávat, používat a vyměňovat. A tyto práva jsou nyní v ohrožení.

Návrhy změn kanadského Zákona o osivech a také Šlechtitelského zákona přímo ohrožují práva zemědělců na uchovávání, používání a výměnu osiv. Navrhované změny by kriminalizovaly naše odvěké praktiky a přidaly by další moc nad naším jídlem do rukou nadnárodních semenářských korporací. Změny v kanadské legislativě jsou již sepisovány a k jejich uvedení v platnost může dojít již během této zimy (2004/2005). Tyto změny jsou tlačeny loby společnosti Monsanto a dalších nadnárodních gigantů. Navrhované změny se dotýkají všech kanaďanů bez ohledu na to zda pěstují vlastní zeleninu či nikoliv. „Kontrola nad osivem znamená do určité míry kontrolu nad celým zemědělstvím a produkcí potravin. Navrhované úpravy zákonů znamenají ztrátu práv zemědělců na uchovávání, používání a výměnu vlastních semen, zemědělci by tak v podstatě ztratili vlastnictví nad vlastními osivy a stali by se závislými na pronájmu korporačních osiv.“

Pro ochranu práv zemědělců nad jejich vlastními osivy potřebujeme dobře finančně zajištěný, neziskový šlechtitelský ústav. Pokud my, jako národ, přestaneme s vlastním šlechtěním, cizí korporace nás ovládnou a budou mít kontrolu nad veškerým našim osivem. A tím získají i kontrolu nad zdrojem našich potravin.

 

Monsanto naše osivo nevytvořilo

Z tisíce komerčních plodin severní ameriky je pouze hrstka plodin místních. Mezi ně patří Jeruzalémský artyčok, brusinky a slunečnice, ale ne žádná z hlavních zemědělských plodin. Naše zemědělství je závislé na osivech, která sem byla dovezena z celého světa a na naše podnebí byla adaptována zemědělci, šlechtiteli, chudými lidmi a vládními agenty. K tomu všemu došlo před vznikem velkých semenářských korporací.

Zemědělci, šlechtitelé, nuzní lidé, zaměstnanci vlády a veřejný výzkum vytvořili naše osiva. Semenářští magnáti chtějí nyní na zemědělce uvalit restrikce, aby se zvýšil zisk jejich společností a byla chráněna práva „jejich“ osiv.

Nadnárodní společnosti chtějí takové úpravy v legislativě, které by nutily zemědělce platit poplatky pokaždé, kdy by použili své vlastní osivo na vlastních farmách.

Zimní biodynamická studijní skupina

Utváření komunity, prohlubování pochopení a nalézání nových perspektiv.

Sněhová pokrývka zvolna zahaluje krajinu chystající se ke spánku, zahrady, zahrádky a pole se vyprazdňují a život se pomalu stěhuje pod zem. Zemědělci začínají dýchat volněji a přichází tak i čas na opravy, plánování, ale také na vzdělání. Studiu se může ve volných chvílích věnovat každý a to buď samostatně, nebo s jinými lidmi. Často je až překvapivé, jak se kolektivní podvědomí, nebo skupinové myšlení vyvine, zvláště pak pokud se stejná skupina lidí setkává pravidelně po určitou dobu. Nejvíce vynikne rozdíl mezi tím, co je člověk schopen docílit sám a kam může ve studiu dojít jako individualita se samostatnými závěry, které se pak sám snaží aplikovat na své zahrádce, farmě či statku, oproti výsledkům a hloubce bádání, které se podaří ve skupině s množstvím názorů, úhlů pohledů a možnostmi.

Ve vaší blízkosti se možná již nějaká studijní skupina nachází a najít ji by vám určitě pomohla lokální skupina antroposofů či místní biodynamický farmář. Pokud se vám žádnou existující skupinu nepodařilo najít, není tak těžké začít skupinu novou.

 

Vaše první setkání by se kromě aktivního společného studia mělo zabývat mimo-jiné i místem a časem konání schůzek a všichni účastníci by měli mít možnost vyjádřit svá očekávání na toto společné studium. Vaše první setkání může proběhnout ve vaší kuchyni, v místní waldorfské škole nebo na blízké biodynamické farmě. Vy, anebo hostující farmář můžete napomoci k navodění dobré pohody zahájením konverzace ve stylu: „Tato studijní skupina je pro mne velmi zajímavá, protože bych se rád dozvěděl něco o biodynamickém způsobu farmaření a zaujala mne možnost studia Zemědělského kurzu Rudolfa Steinera společně s lidmi, kteří přemýšlejí podobně jako já.“ Otevřená konverzace na počátku napomůže v poznání co může být na společném studiu hodnotného a o jaká specifická témata je zájem.

Čím větší skupinka je, tím důležitější je mít buď dobrého facilitátora/vedoucího a nebo si vypracovat pravidla jak budou setkání a konverzace probíhat. Malé skupinky jsou jednodušší na zvládnutí, přesto však není na škodu si určitá pravidla ujasnit předem.

 

Zde jsou některá obecná pravidla, která mohou být využita:

 • začněte každé setkání čtením verše nebo průpovědi (často se využívá Kalendář Duše Rudolfa Steinera)
 • naplánujte si program anebo vyberte studijní témata (kromě Zemědělského Kurzu existují i další zajímavé materiály se kterými se dá začít)
 • udržujte diskuzi živou a na daném tématu, dejte slovo všem kteří chtějí něco vyjádřit
 • pomozte podpořit dovednost kvalitního aktivního naslouchání
 • veďte debatu tak, aby se všichni cítili schopni přispět k tématu
 • před koncem setkání se ujistěte, že všichni zúčastnění byli ve svých názorech vyslyšeni a dejte možnost vyřešit drobné nesrovnalosti
 • je dobré si na počátku ujasnit, jak kolik setkání celkem plánujete, nebo po jak dlouho dobu – zda celou zimu, zda bude třeba plánovat s okolnostmi jako svátky nebo jarní prázdniny a podobně

Zimní studijní skupiny mohou také vnést element přednášejícího hosta večera nebo zorganizovat návštěvu biodynamické farmy. Některé skupinky se scházejí vždy na stejném místě, zatímco jiné rotují a scházejí se postupně v bytech nebo domech členů. Styly setkání se různí od večerních porad s pevně určeným programem až po neformální setkání která zahrnují mimo konverzace také společné občerstvení.

Zde jsou další užitečné informace úspěšných skupinek (tyto pravidla se samozřejmě dají použít i na jiná setkání nežli pro biodynamické studijní skupiny):

 • stabilní členství setkávajících se členů bez absence je jedním z klíčových elementů
 • před koncem setkání nezapomeňte určit čas a místo dalšího setkání, samozřejmě výhodnější je během první nebo druhé schůzky si vypracovat plán pro všechna setkání
 • ujednoťte se na tématu nebo knize, zůstaňte však otevřeni možnosti studia souvisejících témat, která mohou pomoci v pochopení dalších souvislostí
 • flexibilita a otevřenost jsou důležitými prvky – každá skupina lidí má jiný styl a strukturu
 • skupinové rozhodnutí o důvěrnosti či diskrétnosti mohou pomoci zúčastněným v pocitu pohody a větší otevřenosti

Z výše napsaného je vidět, že začít studijní skupinku není až tak složité, stačí, aby se našli lidé, kteří mají o společné studium zájem. Server Biodynamika se snaží toto nacházení se trochu usnadnit, proto neváhejte využít komentářů nebo diskuze k nalezení dalších lidiček s podobnými zájmy.

Pohádky jako potrava pro naši duši – Anežka Janátová

Text je zkráceným záznamem z úvodního setkání k cyklu „Výklad symbolů“, který pro veřejnost pořádá Akademie sociálního umění Tabor v Praze (www.akademietabor.cz) v ateliérech v ulici Jana Zajíce 32. Přidáváme jej pro přiblížení celkové náplně zářijového semináře v Nové Vsi.

Milí přátelé, začínáme velice vážnou práci. Ta vážná práce spočívá v tom, že si začneme více všímat, co potřebuje k životu naše duše. Už víme něco o tom – a v podstatě dobře -, co potřebuje k životu naše tělo. Víme, že z něčeho rosteme, z něčeho sílíme, něco odbouráváme, něco proměňujeme. To všechno jsou procesy našeho těla. Ale už velice dávno jsme se přestali zabývat tím, co potřebuje k životu naše duše. Naše duše potřebuje potravu, která je skutečnou potravou, která je skutečnou substancí. A protože naše duše je velmi podvyživena a velmi hladová, tak se pokusíme v těch našich setkáních navařit pokrm pro duši, abychom z něho byli schopni žít nejenom do příštího týdne, ale abychom byli schopni z toho pokrmu, který přijmeme, čerpat a darovat i pro ty, kteří se s námi setkají.

Kdysi dávno, hodně dávno, se sešli velice moudří lidé a ti velice moudří lidé viděli po řece času daleko, daleko do budoucnosti a tam uviděli nás. Chudáčky zbídačené, podvyživené, tak jako se například díváme na fotografie dětí ze Somálska. Přestože naše těla jsou zbytnělá a živá, tak ta naše dušička se tak tak drží při životě a každým zavanutím vnějšího světa se rozechvěje, místo aby v sobě stála, bydlela, byla tou krásnou silnou princeznou, která skutečně čeká na pravého ženicha a s tím pravým ženichem nakonec oslaví svatbu. To je základní obraz pohádky. Princezna, lidská duše, která čeká na svého pravého ženicha, aby s ním mohla oslavit svatbu. A pohádka pak dodává: … a žili dlouho a spokojeně a měli dětí jako smetí a, jestli nezemřeli, žijí dodnes. Tento nádherný obraz používá pohádka. Ti moudří, kteří se právě dívali po té řece času až k nám, tak viděli, jak hluboce budeme podvyživeni. A proto udělali to, že všechnu moudrost svázali do různých uzlíčků a poslali po řece času až k nám, jako naši potravu. Bylo veliké nebezpečí, že všechna potrava přijde vniveč, protože když začal čas všech masových sdělovacích prostředků, začal další útok na lidskou duši a bylo nebezpečí, že to, co se předávalo ústní tradicí, zmizí. Víte dobře, že původně se veškerá moudrost předávala pouze ústní tradicí, byl zákaz písma, dokonce za zapsání následoval trest smrti. To byl dlouhý proces, protože Mistři dávali pozor, aby to živé, co žije ve mně, proudilo tím správným směrem k těm ostatním a aby v duši rezonovalo totéž, co žije ve mně.

Kdysi dávno jsem psala studii, kde jsem napsala, že informace je vlastně ve formě, tedy „in forma“, tedy to není ta substance, to je jenom forma. A co je v té formě, to je to významné, to je to důležité. Použila jsem obraz, že krásná princezna byla kouzelníkem zakleta do kamene a jenom ten má sílu a moc živou princeznu znovu z toho kamene dostat, kdo dokáže myslet stejným způsobem jako ten, který ji do toho kamene vložil, zaklel. Když řeknu, že podmínkou, abychom mohli číst a rozumět Platónovi, je oživit v nás totéž, co žilo v Platónovi, když své myšlenky ukládal do mrtvé formy – a prosím vás pěkně, tím neříkám nic, co by Platóna snižovalo, ale apeluji na nás všechny, abychom v sobě oživili to, co v Platónovi žilo. Tak to platí o každém velikém díle. Abych mu rozuměla, musím v sobě oživit to, co žilo v duši tvůrce toho velkého díla. Protože jinak stojím před tím dílem, mohu si dělat různé formy, mohu si dělat různé představy, mohu vnímat částečně něco z toho díla, ale to dílo ke mně nepromluví jako celek. Princezna, když použijeme zase slov z pohádky, je oživena jenom po krk nebo po pás. Ale aby nám princezna z kamene (informace) vystoupila celá, v plné kráse, tak, jak do něho byla zakleta, to se nám může podařit pouze tehdy, když i moje duše, moje myšlení se probudí k životu. To je pro nás dneska úkol a je to nejtěžší proces.

V pohádkách najdeme i jiné obrazy. Najdeme tam obrazy, které nám při našem intelektu začnou připadat velice rozporné, protože náš intelekt, ten intelekt, který je vychováván vlastně na tom, co se podřizuje stroji, je tak zbytnělý, že pro mě už není prostor, abych cítila pravdu obrazu, já ho analyzuji, ten obraz – to neříkám, že analýza je špatná, analýza je nutná, syntéza je nutná – ale jenom, prosím vás pěkně, pozorujeme jev, takže začnu s tím obrazem: je tam Smolíček Pacholíček, je tam jelen se zlatými parohy, jsou tam jeskyňky. Co to je za blbost, prosím tě – copak nějaký jelen nosí nějakého kluka v hlavě, a kde by tam bydleli? A kdo byl maminkou toho kluka a kdo byl tatínkem toho kluka – a jak to, ten jelen ho ukrad’? To je divná pohádka.

To je lepší ty pohádky vůbec nevyprávět, lidé jsou úplně mimo. Nebo další pohádku máte: O červené Karkulce. Vlk sežere babičku, sežere Karkulku, usne, myslivec mu rozpárá břicho, vyskočí živá babička, živá Karkulka. Copak je nekousal? A jak se do něj vešly obě dvě, co je to za pitomost? A to on se neprobudil, když ho hajný páral? A ještě kameny mu tam dal! A ten se vůbec neprobudil.

Vidíte, to je úplně jiné myšlení, to je myšlení čistě analytické, čistě rozumové myšlení. V tomto myšlení se duše nevyzná. V tomto myšlení je plně obsažen jenom ten, který je zván intelektem – inter legere = „mezi ležící“ … intelekt není cíl, kam bychom se měli došplhat, když budeme hodně pilně na sobě pracovat, a vyšplhali bychom hodně vysoko nahoru. Intelekt je „podrž, přines, odnes, doskoč, zařiď, doběhni a pojď sem zase…“. Intelekt je „ten, který člověku pomáhá přenášet se od – do, spojovat, ale to je všechno. Intelekt je vlastně v pohádkách zobrazen koněm. A víte, že v těch pohádkách jsou koně různí. Jsou tam bílí, jsou tam koně černí, jsou tam koně grošovaní, jsou tam ryzáci. V ruských pohádkách jsou takoví koně, že přiběhnou a mrtvý otec řekne: „Stůj přede mnou jako list před travou.“ Kůň se zapíchne. Pohádka vypráví, že z nozder mu jde dým, z uší mu jde oheň nebo obráceně: z nozder mu jde oheň, z uší mu jde dým. Kralevic vleze do jednoho ucha, vyleze druhým uchem. Z Váňušky, Ivánka, se stal kralevic. Kralevic je Váňuška. Co je to za blbost? Zkus vlézt do ucha koni, prosím tě. Zkoušels to někdy? A nějakej kůň, kterému z nozder jde dým a z uší oheň nebo z uší dým, z nozder oheň! Co je to za pitomost, takovej kůň přece neexistuje!

Tak vidíte, jak vlastně naše duše přestává v nás žít. Jenom občas zahlédneme, že ta nejkrásnější z princezen dokáže promluvit a hovořit třeba přes naše zčervenání, zblednutí, husí kůži, která nám naskočí … chvěje se mi srdce – proč? Promluvila duše. Je mi zvláštně kolem žaludku – promluvila duše (nebo jsem něco špatného snědl).

Takový krásný obrázek vám povím – jednou se starším synečkem, nyní již 24letým Justinem, jsme přecházeli po železničním mostě na jaře, když byla rozbouřená Vltava a na tom železničním mostě chyběla tu a tam prkna. Justin byl pětiletý a říkal: „Maminko, prosím tě, chyť mě teď pořádně za ruku, já mám teď dušičku tady,“ a ukázal na plexus solaris, sluneční pletenec. Když jsme přešli most, tak řekl: „Ha, už ji mám všude.“ To dítě vyjádřilo skutečnost, kterou my známe také. Jenomže ta dušička už není někdy ani „tady“. Už může být kousíček dál a musíme ji pracně přivolávat, aby někde v nás ještě dokázala bydlet. Takže to, co budeme dělat při našich setkáváních, je pokrm pro naše duše.

Raketová kamna

Tento článek je o revolučním konceptu spalování dřeva, který zajišťuje čisté shoření a vysokou efektivitu při produkci tepla. Jako spalovací aparát jsou použita takzvaná Raketová kamna (Rocket stoves), vyvinutá výzkumem mezi koncem sedmdesátých a osmdesátých let minulého století na základě impulsu mezinárodní krize palivového dřeva a problému s kouřem v domech domorodých obyvatel. Při tomto výzkumu byl vyvinut tzv. Lorena systém, který zaujal velkou pozornost a je nyní hojně rozšířen v zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky. A výsledky jsou opravdu ohromující. Menší spotřeba dřeva, méně kouře a zápachu plus menší vylučované emise. Raketová kamna mohou být postavena relativně amatérsky v domácích podmínkách a jsou vhodná (nejen) do stylových staveb z hlíny, ale i například do dřevostaveb či jiných moderních objektů.

Něco malinko k teorii spalování dřeva: v okamžiku, kdy se dřevo zahřívá, dochází k rozkladu ligninu a celulózy – objemově největších prvků dřeva – na celou řadu chemických plynů – od jednoduchých po komplexní. Pokud tyto plyny dosáhnou určité teploty, dochází k jejich explozivnímu (sekundárnímu) spalování. Proces spalování dřeva, respektive komerčně vyráběná či stavěná kamna, prošla za posledních sto let minimálními zlepšeními. Základním prvkem je železná krabice s komínem na odcházející kouř. Kamna vyhřívají okolní vzduch, který stoupá ke stropu a s ochlazováním postupně cirkuluje, a tak, abychom tohoto tepla využili co nejlépe, museli bychom se usadit na stopě. Navíc, spousta tepla odchází komínem ven. Samozřejmě, že existují komerčně vyráběná kamna s dvojím (sekundárním) spalováním. Ovšem bez ohledu na to, jak efektivně jsou naše kamna schopna dřevo spalovat, efektivita se ztrácí v případě, že nejsme schopni vytvořené teplo dokonale využít. Navíc, i ta nejčistší konvenční kamna s vynikajícím sekundárním spalováním sice spálí dřevo čistě, ale pro tuto funkci musí část tepla vyplýtvat a poslat je komínem ven. Raketová kamna toto řeší jinak: spalovací komora raketových kamen je umístěna doprostřed kamen, tam se dřevo promění v oxid uhličitý a vodní výpary, trochu popela a tepla. Jak toto teplo využijeme je již na nás. A tam, kde klasická kamna nasávají studený vzduch z místnosti a vyfukují horký vzduch ven z budovy, raketová kamna vytvářejí tlak, který nám umožňuje směřovat a kontrolovat směr a využití vytvořeného tepla. Další napojení raketových kamen na termální zásobník nám umožní nasávat teplo z odchozích plynů a ukládat jej na poměrně dlouhou dobu.

Typický příklad snížení účinnosti kamen a zvýšení emisí škodlivých plynů je topení přes noc: naložíme do kotle/kamen/krbu, co to jde, přiškrtíme vzduchovou klapku a necháme dřevo pomalu spalovat po celou noc tak, abychom měli neustálý zdroj tepla. Ekonomie tohoto topení je ovšem minimální, neboť sníženou účinností zvyšujeme náklady na vytápění. Topit je potřeba naplno, spalovat čistě a výsledné teplo akumulovat pro pozdější – celonoční – vytápění domu s tím, že jsme jednak ušetřili na topení, ale také na čištění zadehtovaného komína a kamen.

Lidé bývají šokováni skutečností, že naše kamna produkují plyny, o kterých si myslíme, že naše klasická kamna vůbec do ovzduší nevypouštějí – jako například dnes hojně diskutovaný oxid uhličitý – známý také jako skleníkový plyn. Každá kamna oxid uhličitý vytvářejí, ať topíme uhlím, topným olejem, plynem nebo dřevem. Ovšem čím dokonaleji, čistěji a efektivněji topíme, tím musíme topit méně, a tím vytváříme méně oxidu uhličitého.

Raketová kamna se skládají z přikládací nádoby, topeniště, izolované spalovací komory, výměníku tepla – barelu a komína, který je napojen na termální baterii. Přikládací nádoba je umístěna svisle, to znamená, že se přikládá shora dolů, namísto vodorovně, jak je obvyklé. Dřevo se postupně spaluje v topeništi a vyloučené plyny procházejí tepelně izolovanou spalovací komorou. Tam dochází ke stoupání těchto plynů, k procesu druhého spalování a kromě tepla se vytváří i tlak. Vzniklé teplo a odcházející kouř procházejí okolo výměníku tepla do komínové roury, která je úmyslně ochlazována a teplo se předává do tepelného zásobníku. Vytvořené teplo se předává do vzduchu konvekčně na horní části výměníku a radiací z jeho stran, dále pak vedením – kondukcí – kouřovodu do tepelného zásobníku.

Na stavbu kamen je potřeba šamotových cihel pro vystavění základního těla kamen, pojivem je hliněno-písčitá malta. Spalovací komora je tvořena železnou (ocelovou či litinovou) rourou o průměru 15, respektive 20 cm, podle výkonu, izolovanou vysoce tepelně izolující hmotou (perlit, sibral) překrytou buď železným barelem, nebo zděnou komorou. Samotné tělo kamen a další napojená lavice jsou pak vytvořeny z cihel a hliněné malty – v angličtině “cob”.

Neopomenutelným aspektem je individuální konstrukce dle daných možností a požadovaných potřeb. Téměř neomezená podoba a ručně tvarovaná hliněná malta dává stavitelům možnost uměleckého vydovádění se. Autorem navrhovaný barel sice nemusí všem vyhovovat esteticky, dá se ovšem buď přikrášlit použitím libovolné železné nádoby jiného tvaru (tlaková nádoba, starý bojler a podobně) namísto barelu anebo se dá úplně vynechat a vystavět z cihel a pak třeba i obložit kamnovými kachlemi, jako jsou u klasických kachlových kamen obestavěny pečící trouby.

Výhody a výjimečné vlastnosti raketových kamen:

 • Spalovací komora tvarovaná do písmene J s hrubými pravoúhlými zákruty, zabalená do vysokoteplotní izolace.
 • Izolovaný komín uvnitř samotných kamen (vytváří tah).
 • Palivové dřevo stojí vzpřímeně a spaluje se pouze u dna, postupně přikládá gravitací dřevo na do ohně.
 • Schopnost tlačit horké plyny skrze vodorovné průduchy v podlahách, lavicích či postelích.
 • Koncept oddělení spalovací komory od místa využití tepla.
 • Extravysoká účinnost a to jak v extrahování tepla z paliva, tak v doručení tepla tam, kde je ho potřeba.
 • Jednoduchá konstrukce z levných komponentů.

Hovořit pouze v superlativech o výhodách se zdá být doménou dnešní doby, podívejme se tedy na nevýhody raketových kamen:

 • Nejsou to kamna, do kterých se jednou přiloží a je na dlouho pokoj – je potřeba topit relativně často. Podle použitého výkonu kamen se čas pohybuje mezi půl hodinou až dvěma hodinami až po každé dvě až čtyři hodiny.
 • Delší rovné kusy dřeva jsou lepší, nežli pokřivené rozvětvené kusy.
 • Častější výměna klíčových částí systému – spalovací komora se zahřívá na velmi vysoké teploty (1100C) a teplotní stres je opravdu intenzivní. Ocelové části (roura spalovací komory) se pomalu taví, keramické části jako cihly postupem času praskají a drolí se.
 • Vymetání popela nebývá nejjednodušší a při opomenutí pravidelné údržby se s přibývající ucpávkou z popela snižuje výkon.
 • Topení v raketových kamnech není rutinní záležitostí – je to akt umělecký, a to od stavby kamen přes výběr paliva až ke stylu přikládání, což není pro každého.
 • Oheň je těžko vidět – v době prosklených krbů a krbových kamen jsme zvyklí pozorovat barevné plameny, což nám raketová kamna neumožní. Existuje ovšem kompenzace v podobě naslouchání, což je v dnešní době akt vyžadující trénování, protože raketová kamna nabízejí opravdový audio zážitek…. poklidné zvuky dříví ťukajícího na dno přikládacího otvoru. Při plném spalování mohou kamna řvát a intenzivní spalování teploty způsobují praskot a křupot polen. A pokud opravdu chceme, můžeme večer zhasnout a pozorovat tancující obrazce na stropě. Nicméně, jak je vidět na jedné z ilustračních fotografií – není problém využít prosklených dvířek do kamen, která se neotvírají a nabízejí pouze vizuální pastvu pro oko.

Stavba a výroba kamen byla a je doménou kamnářů a odborných firem, kvalita a bezpečnost nejsou prvky, které bychom rádi ponechali náhodě a vystavili se jakémukoliv nebezpečí. Raketová kamna nám svou relativně jednoduchou a pochopitelnou konstrukcí dávají možnost se zaměřit na kritická místa spalovacího procesu a odvodu kouře tak, abychom při zachování zásad a doporučení mohli mít vysoce efektivní a bezpečný topný systém. My se ke stavbě raketových kamen teprve chystáme, o osobní zkušenost se pak rád opět podělím.

Zdroj a informace:
Ianto Evans, Leslie Jackson: Rocket Mass Heaters: Superefficient Woodstoves YOU Can Build, the second edition of Rocket Stoves to Heat Cob Buildings.

Návštěva Jižního Chlumu

Rozhodli jsme se podívat se na ekodomy chráněné zemí na ekosídlišti Jižní Chlum u Zlína. Někdo v nich vidí zemljanky, někdo zase neskutečnou hodnotu pasivních domů nepotřebujících žádné náklady na vytápění. A tady je krátká informace jak se líbily nám.

Pasivní ekodomy u Zlína nás již delší domu lákaly k návštěvě a tak jsme si druhý květnový víkend našli čas a vyrazili na výlet. Rozhodli jsme se cestovat pouze jedním vozem, počasí nám vcelku přálo a cesta z Rožnova uběhla rychle za neustálého povídání o tom co nás čeká. Předsedkyně sdružení Zelené Bydlení Helena Frkalová nás mile uvítala, podala krátký úvod a hned jsme vyrazili na prohlídku. Nejprve jsme se podívali nad ekosídliště, kde jsme obdivovali jak zelené střechy krásně splývají s krajinou a poté jsme navštívili rodinu Osvaldových v jejich krásném domečku chráněném zemí. Ani velký ani malý, zvenku spíše nenápadný, ale uvnitř prostorný, nás jejich teplý a světlý byt uvítal velmi příjemnou atmosférou. Náš malý Otakárek se ihned přidal k hrající se skupince dětí a od té doby jsme se o něj nemuseli bát.

V bytě nás příjemně překvapil dostatek světla – světlovody – aneb světelné studny, jak je naše průvodkyně Helena nazývala – vnášejí dostatek příjemného denního světla i do míst, která jsou dále od oken, nebo která okna vůbec nemají. Domy chráněné zemí jsou specifické tím, že jsou ze tří stran a zhora zakryty vrstvou zeminy porostlou travou, zahrádkou anebo čímkoliv, co má majitel v lásce. Tato zhruba metrová vrstva hlíny dodává již tak velmi kvalitně izolovanému domu bariéru ochrany před přírodními živly – hlavně pak před neustále ochlazujícím větrem a mrazem a mimo zamezení tepelným ztrátám se tímto také zabraňuje rychlému opotřebení venkovních omítek a izolací, které se díky zemině ocitají v nezámrzné hloubce. Přední, nezasypaná jižní strana domu má spoustu oken, kterými dovnitř pronikají proudy světla a tepla.

Vnitřní příčky byly postaveny z nepálených hliněných cihel, na což nás majitelé museli upozornit, jinak bychom si toho vůbec nevšimli. Díky takovýmto stěnám má dům výbornou schopnost seberegulace vlhkosti vzduchu, má velkou termomasu pro zásobu tepla no a samozřejmě je také krásně odhlučněný. Ventilaci využívající zbytkové teplo odcházejícího vydýchaného vzduchu k předehřívání čerstvého vzduchu vcházejícího nebylo vůbec slyšet a z technického hlediska byl vzduchový výměník pastvou pro oko. Jak málo stačí k tomu, abychom byli schopni opět použít jinak zcela promarněnou energii.

Od Osvaldů jsme se opět kousek prošli a ze střechy dalšího domu prohlédli celé ekosídliště a hlavně pak kořenovou čističku. Ta nepáchla, nebyly okolo ní komáři ani jiná havěť – zkrátka ukázka toho jak mohou pracovat technologie spojující staré a nové nápady. Odpady a kaly jdou nejprve přes tříkomorový septik a poté je ze septiku odcházející kapalina navedena pod kořeny vodumilujícího rákosu a jiných rostlin. V zimě pak v čističce stačí malinko zvednout hladinu, ta zamrzne a vznikne efekt jako v rybníce – voda u dna nikdy nezamrzne a voda čištěná stále aktivními bakteriemi se může pomalu přesouvat k odtoku z čističky.

Poté jsme šli na prohlídku ukázkového domu sdružení Zelené Bydlení, kde jsme měli možnost shlédnout další zajímavé alternativní nápady jako hliněnou omítku, leštěný barvený beton (který díky dobré izolaci nebyl vůbec studený, ale naopak) anebo velkou spací pec – vynucenou pýchou majitelky a zárověň strašáka projektantů, kteří se hrozí co se bude dít s takovým množstvím tepla.

Celkový dojem z návštěvy byl výborný, dostali jsme vynikající velmi inspirativní výklad a paní Helena byla výborná hostitelka a opravdový odborník na danou problematiku. Těsně před odjezdem nám malý skřítek pokazil v autě spínací skříňku, naštěstí nám rodina Frkalových poskytla jak zázemí s nářadím na opravu, tak i dopravu do vzdáleného Rožnova ke druhému vozidlu, za což vřele děkujeme.

Pokud nevíte co s volným odpolednem a hledáte inspiraci k zelenému bydlení, určitě se do Jižního Chlumu vydejte, stojí to za to.