Společenství sdíleného příjmu 3.

V prvním a druhém dílu jsem popsal základní principy sdílení peněz. Dnes se podíváme na podmínky, které je dobré dodržet pro správnou funkci a dlouhodobou udržitelnost sdíleného způsobu práce s penězi.

Časové rámce

Jeden ze způsobů udržování vitality sdíleného fondu může být stanovení časového rámce. Míněno ve smyslu: nemysleme si, že jednou ustanovená pravidla a rozhodnutí budou platná navěky – lidé a okolnosti se mění a proto je lepší si říct: „Zkusme takto pracovat po tři roky. V posledním roce uděláme revizi a rozhodnutí, zda chceme nadále pokračovat, popřípadě jak je potřeba upravit podmínky.“

Podmínky

 1. Láska k bližnímu by měla být základem mezilidského přístupu.
 2. Na základě tohoto přístupu bude náš vztah k jiným lidem opravdový a tito lidé se stanou skutečnou součástí našeho života.
 3. Je potřeba si být vědomi toho, že to co se mezi námi stane je součástí mé vlastní vývojové cesty.
 4. Je nutné si uvědomit, že i přes značný idealizmus je přirozený egoismus tou největší překážkou.
 5. Snaha o práci na vlastním egoismu znamená podstoupení vývoje sebe sama.
 6. Tato vývojová cesta musí korespondovat se společně sdíleným úhlem pohledu na spiritualitu.
 7. Musím se cítit sjednocený s osudem společenství.
 8. Spolupráce by měla vést k pocitu větších komunitních hodnot.
 9. Toto by ale nemělo vést k vyčleňování se ze společnosti, ale naopak, mělo by podpořit bytí součástí okolního světa ještě více.
 10. Je potřeba mít chuť realizovat záměry komunity a to prakticky a použitelně.
 11. Udržet odděleně sféru potřeby pro finanční příjem od sféry pracovní aktivity.
 12. Připojit se ke komunitě svobodně a přijmout její podmínky pro členství.

Těmito podmínkami bych rád toto téma ukončil. Na další podrobnosti se případný zájemce může buďto optat v komentářích pod tímto článkem a nebo pohledat na internetu. A pokud najdete něco zajímavého, dejte mi prosím také vědět. Děkuji.

Společenství sdíleného příjmu 1.
Společenství sdíleného příjmu 2.